Web项目聚集地的gravatar头像
Web项目聚集地 2017-12-21 13:03:38

不错的基于bootstrap的JS评分插件

是不是为写不好评分样式而发愁呢?牛牛今天为大家收集了不错的评分插件,种类样式繁多,不多说看样式:

不错的基于bootstrap的JS评分插件


打赏

文件名:评分插件.zip,文件大小:494.533K 下载
 • /
   • /评分js插件
     • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master
      • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/.project
       • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master
        • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/.project
         • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/css
          • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/css/star-rating.css
          • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/css/star-rating.min.css
         • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/examples
          • /评分js插件/bootstrap-star-rating-master/bootstrap-star-rating-master/examples/index.html
顶部 客服 微信二维码 底部
>扫描二维码关注最代码为好友扫描二维码关注最代码为好友